Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Απονομή τιμητικού βραβείου στον Θ. Ταμβάκο από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (23 Μαίου 2017)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τίμησε τον μουσικογράφο-κριτικό-ερευνητή Θωμά Ταμβάκο,  με Επιστ...

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Κριτική παρουσίαση από τη μουσικοκριτικό Μαρία Μόσχου της εκδήλωσης "Ύμνοι και διθύραμβοι" με έργα για ε.ο.


Δημοσιευμένη και εμπεριστατωμένη κριτική παρουσίαση από τη μουσικοκριτικό-μουσικολόγο Μαρία Μόσχου στην εφημερίδα 'Τύπος της Κηφισιάς' (φύλλο 1ης Ιουνίου 2018) της εκδήλωσης με τίτλο "Ύμνοι και διθύραμβοι" με έργα για ε.ο. Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής μουσουργών που έλαβε χώρα στην Αγγλικανική Εκκλησία Αθηνών την 22α Απριλίου 2018.

ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ